ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ:
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ!
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਓ!
ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੋ!
ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਆਕੜੇ ਰਹੋ!
ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ!
ਦਫ਼ਾ ਹੋ, ਪਰਾਂ ਮਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ!
Picture SMS 100191
ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੇਕੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ!
Picture SMS 99991
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚਾਦਰੇ (ਧੋਤੀ) ਵਰਗਾ ਹੈ!
ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ!
Picture SMS 99908
ਕਿੰਨਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ਦਾ;
ਜੇ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨੰਗ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ।
Picture SMS 99850
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ!
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ!
Picture SMS 99758
ਦੋਸਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ!
Picture SMS 99757
ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁਣ 19 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ।
ਸਿੱਧਾ - ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਰੂ ਦਾ ਚਲੀਆ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
Picture SMS 99420
ਫਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਬਾਵਰੇ ਤੇ ਜਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਸਾਧ;
ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪ!
Picture SMS 99390
ਜਾਤ ਨਾ ਪੁਛੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਸ ਲੈ ਲਵੋ ਗਿਆਨ;
ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਪੀ ਲਵੋ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਚ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰਾਂਡ!
Picture SMS 99209
ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥ ਡੇ ਹੈ!
Picture SMS 99078
Analytics